Vertraging opbouw uitkeringsduur.

Ingangsdatum: 1 januari 2016 (gefaseerd)

Thans geeft elk jaar arbeidsverleden recht op een uitkeringsduur van een maand (minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden). Arbeidsverleden vanaf het tiende jaar gaat echter na 2016 nog maar recht geven op een halve maand uitkeringsduur. Tot 2016 opgebouwd arbeidsverleden blijft in stand (artikel 42 lid 2 WW).

De WW-duur wordt met ingang van 2016 geleidelijk per kwartaal met 1 maand teruggebracht (artikel 42d WW). Dat betekent dat de maximale WW-duur voor alle potentiële rechten met een duur van meer dan 24 maanden op 1 januari 2016  per kwartaal met een maand wordt verkort tot maximaal 24 maanden. De afbouw verloopt via onderstaande tabel: