Mogelijke toekomstige maatregelen

De SER zal worden gevraagd om medio 2014 advies over het navolgende:

  • het op budgetneutrale en lastenneutrale wijze opnieuw invoeren van een financiering van de WW waarbij werkgevers en werknemers elk de helft van de premie betalen en waarbij de premie zuiver lastendekkend is;
  • premiedifferentiatie in de WW op basis van goed werkgeverschap, waarbij werkgevers en werknemers mede verantwoordelijk worden voor het inperken van het beroep op de WW, zonder dat daardoor problemen ontstaan voor bedrijven met een slechte financiële positie en voor kleine bedrijven.
In de wet wordt al geregeld dat de premiedifferentiatie in de WW bij Algemene maatregel van bestuur kan worden ingevoerd (artikel 27 Wfsv). Ook wordt in artikel 50a Wfsv mogelijk gemaakt dat in het Besluit Wfsv een mogelijkheid van premiekorting wordt opgenomen voor investeringen in maatregelen die gericht zijn op bevordering van duurzame arbeidsparticipatie van de werknemer, zoals opleidingskosten.