Beperking uitkeringsduur

Ingangsdatum: 1 januari 2016 (gefaseerd)

De maximale duur van de WW-uitkering bedraagt thans 38 maanden. Deze wordt beperkt tot 24 maanden (artikel 42 lid 1 WW). Bij (algemeen verbindend te verklaren) CAO kunnen echter afspraken worden gemaakt over een door werkgevers en werknemers gezamenlijk te financieren deel van de WW-uitkering waardoor de oorspronkelijke uitkeringsduur gelijk kan blijven. Vanaf 2016 wordt de maximale uitkeringsduur elk kwartaal met een maand verkort tot 24 maanden.

De beperking van de uitkeringsduur gaat op gelijke wijze gelden voor de loongerelateerde WGA-uitkering (artikel 59 leden 1 en 2 WIA).