WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering blijft ongewijzigd. De uitkeringsduur wordt echter beperkt en de opbouw van de maximale uitkeringsduur vertraagd. Vanaf de eerste uitkeringsdag wordt inkomensverrekening geïntroduceerd. Tenslotte wordt het begrip passende arbeid aangescherpt.