Redelijke grond

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Om juridisering van ontslag te voorkomen en rechtszekerheid te bevorderen, wordt in de wet en in lagere regelgeving zo concreet mogelijk geregeld wanneer sprake is van een redelijke grond voor ontslag. Als redelijke grond voor het ontslag wordt beschouwd:

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de vraag wat een redelijke grond voor opzegging is (artikel 7:669 lid 5 onder a B.W.). Deze ministeriële regels zijn opgenomen in de Ontslagregeling van 23 april 2015, Staatscourant 2015, nummer 12685.

Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn bij een werkgever worden daarbij zodanig tegen ontslag beschermd dat er geen verschil is met de ontslagbescherming van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij diezelfde werkgever. Dat gebeurt door te bepalen dat de vraag of sprake is van een redelijke grond voor ontslag wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden bij de opdrachtgever, niet aan de hand van de omstandigheden bij de payrollwerkgever (artikel 7:682a onder a B.W. jo. artikel artikel 20 Ontslagregeling).