Ingangsdatum

De voorgenomen maatregelen wil de regering, mede met het oog op de huidige ongunstige conjuncturele situatie, gefaseerd doorvoeren aldus dat:

  • de versterking van de positie van de flexwerker ingaat per 1 januari 2015, met uitzondering van de gewijzigde ketenregeling (verlenging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) die op 1 juli 2015 ingaat;
  • de hervorming van het ontslagrecht ingaat per 1 juli 2015;
  • de gewijzigde verrekening van inkomsten in de WW en de aanscherping van het begrip passende arbeid ingaan per 1 juli 2015;
  • de beperking van de duur van de WW tussen 1 januari 2016 en medio 2019 ingaat aldus dat de maximale WW-duur in deze periode met een maand per kwartaal wordt teruggebracht.
Over de in het sociaal akkoord voorziene wijzigingen ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de WW eerst advies van de SER wordt gevraagd, waarbij gevraagd is rekening te houden met in het verleden opgedane ervaringen (rapport van de Commissie Buurmeijer).