Wijzigingen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Nieuwe ketenregeling
Opvolgend werkgeverschap
Afwijking bij CAO

  • hoger maximum aantal contracten of een hogere maximale duur
  • opvolgend werkgeverschap
  • door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen bedrijfstakken waar het bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is dat uitsluitend arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten
  • arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer
Bestuurders van rechtspersonen
Beroepsbegeleidende leerweg
Werknemers jonger dan 18 jaar
Ragetlie-regel
  • opvolging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd